ExamCookie background

Information for institutioner

Vil du have mere information om ExamCookie eller ønsker du en uforpligtende gennemgang af programmet er du altid velkommen til at kontakte os

Kontakt os

Referencer

ExamCookie anvendes i dag af over 100.000+ elever på 200+ uddannelsesinstitutioner. Blandt vores kunder er der institutioner fra alle uddannelsestyper og i alle størrelser. Følgende institutionstyper anvender i dag ExamCookie på deres institution: STX, HHX, HTX, HF, VUC, EUX, Professionshøjskoler, Efterskoler, Privatskoler- samt kommunale Grundskoler med 8, 9 og 10 klassetrin. Følgende er et mindre udsnit af de institutioner der anvender ExamCookie.

Nørresundby Gymnasium & HF
Ørestad Gymnasium
Odense Katedralskole
Roskilde Kommune
Middelfart Gymnasium & HF
Frederiksberg Gymnasium
Tornbjerg Gymnasium
Borupgaard Gymnasium
Gribskov Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Høje-Taastrup Gymnasium, STX & HF
Kolding Gymnasium
Nærum Gymnasium

Hvad er ExamCookie?

ExamCookie er et simpelt program der monitorerer elevers computeraktivitet under prøver for at sikre at prøven foregår efter gældende regler. Programmet sikrer at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en prøve. ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard, samt skærmbilleder ved større skærmændringer.

Skolens eksamensansvarlige har derfor fuldt overblik over den aktivitet der foregår på elevernes computere under prøven. Efter prøven indikerer ExamCookie hvilke elever der har anvendt ikke-tilladte hjælpemidler som Chatbots, kommunikation med omverdenen, oversættelsesprogrammer, fildeling eller andet. Derved er der en klar dokumentation til at afklare om eleven har snydt. På samme vis sikrer dette også de elever der mistænkes for snyd, da ExamCookie kan dokumentere og afkræfte denne mistanke.

Med ExamCookie får uddannelsesinstitutioner et elektronisk værktøj til at forebygge, opdage samt dokumentere eksamenssnyd.

Hvor stort et problem er snyd?

STUK under Undervisningsministeriet, udarbejdede i 2019 en bred og detaljeret undersøgelse om snyd ved prøver på grundskoler og gymnasiale uddannelser. Af de adspurgte elever svarer 13,1% af grundskoleeleverne og 10,5% af gymnasieeleverne, at de begik et regelbrud til de skriftlige og mundtlige prøver. Rapporten konkluderer modsat at det kun er henholdsvist 0,02 og 0,13% af eleverne der bortvises ved prøverne.

Hver fjerde elev der har snydt svarer at de gjorde det fordi det var nemt, hvorimod eleverne generelt vurderer at snyd ikke kan retfærdiggøres. For at begrænse snyd mener eleverne blandt andet at man burde bruge mere digital overvågning fremfor fysisk, da dette ikke forstyrrer på samme måde som eksamensvagter gør.

Rapporten undersøger ligeledes lærernes vurdering af situationen og generelt vurderer lærerne, at omfanget af snyd er lavere på deres egen skole end på det nationale plan. Snyd opfattes altså som noget, der i højere grad sker på andre skoler. Rapporten er udarbejdet af Epinion på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og kan læses her.

ExamCookie's funkioner

Hvad kan du forvente ved at bruge ExamCookie?

Sikker software
Alle data bliver sendt krypteret til Microsoft Azure datacenter. Her sikres at data kun kan tilgås hvis de gældende sikkerhedsprocedurer bliver overholdt. Datatilsynet er tilsynsmyndighed for programmer der modtager og opbevarer personfølsomme data, herunder ExamCookie.
Fuld kontrol og fuldt overblik
Under prøven har den eksamensansvarlige fuldt overblik over de tilstedeværende elevers aktivitet på computeren. ExamCookie indikerer efter en eksamen hvilke elever der har anvendt ikke-tilladte hjælpemidler under prøven.
Let anvendeligt
Den simple ‘one-click-installation’ gør det let for eleverne at bruge programmet under en prøve. Programmet virker på de to mest anvendte styresystemer; Windows & Mac (iOS X).
One-click opsætning
Eleverne downloader programmet ved at klikke på downloadikonet inden de skal starte prøven. Programmet installerer og starter herefter sig selv, og det afslutter og afinstallerer automatisk når prøven er slut.
Ubegrænset antal brugere
Softwaren bliver hostet på skalerbare Microsoft Azure servere som tillader at et ubegrænset antal brugere kan være aktive samtidig uden forsinkelser eller tab af data.
Høj sikkerhed
Den krypteret Microsoft server gør at alt data bliver sikkert afsendt og gemt på to forskellige lokationer i Europa.
Registreret al data
ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard, samt skærmbilleder ved større skærmændringer.
God kundeservice
Vi står altid klar til at svare på spørgsmål over telefon eller pr. e-mail. Vi afholder også gerne et uforpligtende introduktionsmøde hvor i får indblik i hvordan ExamCookie fungerer.
Brugervenligt overblik
ExamCookies’ administrationsside giver uddannelsesinstitutionen et let og overskueligt overblik over elevernes aktivitet under og efter prøven.